World Motor Sport Council

De World Motor Sport Council (WMSC) is een onderdeel van de FIA, en vergadert drie tot vier keer per jaar om te beslissen over reglementen, veiligheid, en de ontwikkeling van de sport bij alle klassen waar de FIA voor verantwoordelijk is. Ook wordt er tijdens deze vergaderingen over belangrijke voorstellen gestemd. Deze vergaderingen zijn dus vaak bepalend voor de sport.

World Motor Sport Council Nieuws